Over ons

Maak kennis met onze circulaire visie en creatieve aanpak!

Ons team

Vidès is opgericht in 2009 door Luc de Wit, opgeleid in Facility Management, Vastgoed, Bouwkunde en Duurzaamheid. De afgelopen 10 jaar legde Vidès met de realisatie van een aantal unieke transformatie- en ontwikkelingsprojecten een degelijke basis voor de toekomst. Inmiddels werken wij samen met een vast team van gedreven ontwikkelaars, architecten, (lean)projectmanagers en adviseurs.

Met het 10-jarig bestaan van Vidès in 2019 hebben we onze visie herijkt en kiezen we bewust en met volle overtuiging voor 100% circulair.

Onze circulaire visie

Onze circulaire visie is dat we de aarde gezond willen houden zodat we deze met een goed gevoel kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Dat kan alleen door ook in de bouw- en vastgoedsector zuinig en integer met onze grondstoffen om te gaan.

Vidès speelt hierop in door slimme circulaire woonconcepten te ontwikkelen. We doen dit met de bewoner of gebruiker centraal. Energieneutraal, veilig en comfortabel.

Onze Werkwijze

Vanuit onze basiskernwaarden van innovatie, flexibiliteit en integriteit realiseren wij met een gedreven team van ‘de nieuwe generatie ontwikkelaars’ circulaire bouwprojecten. Hoe ziet een eventuele samenwerking met u eruit?

RealisatieStap 1

Kennismaking

Een project starten samen met Vidès begint altijd met een persoonlijke kennismaking. Daarbij brengen we in kaart wat uw wensen zijn, waarmee we u kunnen helpen en hoe we voor uw project een toegevoegde waarde kunnen creëren.

RealisatieStap 2

Samenwerkings overeenkomst

Is er een wederzijdse klik? Zitten wij op hoofdpunten op één lijn en kan Vidès voor u meerwaarde leveren? Dan sluiten we een gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst waarin we een aantal basisafspraken vastleggen. Zo weet u precies waar u aan toe bent. 

RealisatieStap 3

Locatie- en marktonderzoek

We starten het (her-)ontwikkelingstraject altijd vanuit de kwaliteiten van de locatie. Hoe ziet de projectlocatie en haar omgeving eruit, welke marktontwikkelingen zien we binnen dit gebied? Op basis van een locatieanalyse, marktonderzoek, speerpunten vanuit de gemeente en/of provincie vormen we een circulair ontwikkelingsconcept.

RealisatieStap 4

Schetsontwerp en businesscase

Is het ontwikkelingsconcept gereed, dan starten we met het schetsontwerp. Dit vormt de basis voor de opzet in hoofdlijnen van een businesscase. Hieruit zal ook de reële grondwaarde blijken. 

RealisatieStap 5

Ontwikkel- of koopovereenkomst

Samen sluiten we een ontwikkel- of koopovereenkomst zodat we het plan verder kunnen uitontwikkelen. 

RealisatieStap 6

Definitief ontwerp

Met het multidisciplinaire ontwerpteam gaan we aan de slag met het definitief ontwerp. Op basis hiervan starten we het vergunningstraject en beginnen we met de selectie van aannemers.

RealisatieStap 7

Realisatie

Als de bouwvergunning is verleend, starten we met de turn key transformatie of (her)ontwikkeling. U heeft dan geen omkijken meer naar het project omdat wij alles van A tot Z voor u regelen.

Circulair ontwikkelen en bouwen

Circulair bouwen krijgt steeds meer aandacht. En dat is in onze ogen meer dan terecht. In 2030 moet de helft van de Nederlandse economie circulair ingericht zijn en in 2050 volledig. De wereldbevolking groeit en consumeert als nooit tevoren en in onze huidige economie gebruiken we grondstoffen meestal eenmalig waarna deze als afval worden verbrand of gestort.

Onze grondstoffen raken dus sneller dan ooit uitgeput en de klimaatverandering in een stroomversnelling. Daarom is een transitie naar een circulaire economie noodzakelijk.

Onze aanpak

Al in de ontwerpfase kijken we hoe we op een slimme manier bouwafval kunnen reduceren en waar we hernieuwbare grondstoffen kunnen toepassen. Dit betekent dat we in het ontwerp natuurlijke materialen gebruiken zoals hout, vlas, bamboe en hennep. Deze kwalitatief hoogwaardige grondstoffen groeien snel, slaan CO₂ op en leveren uitstekende comfortabele prestaties voor bewoners en gebruikers. Bovendien is deze wijze van bouwen zeker niet per definitie duurder.

Onze circulaire strategie

Stap 1

Door slim te ontwerpen en te bouwen reduceren we de afvalstromen.

Stap 2

We ontwerpen met hoogwaardige hernieuwbare bouwmaterialen, klimaatadaptieve toepassingen en CO2compensatie.

Stap 3

We bouwen zo energiezuinig mogelijk. Wat er vervolgens nog nodig is aan energie wekken we zelf op.

Stap 4

We passen (afhankelijk van het project) innovatieve oplossingen toe.

Stap 5

We leggen een grondstofpaspoort aan, zodat we bij een toekomstige demontage weten welke materialen hergebruikt kunnen worden.