Transformatieproject

De Slinger Oost

  • OpdrachtgeverVidès Transformatie & Ontwikkeling B.V.
  • ProjectteamVidès, De Wit architecten, RE-Load gebiedsontwikkeling, Houtense Helden, Gemeente Houten.
  • ProjectomschrijvingCentrum herontwikkeling

Vidès neemt samen met De Wit-architecten en RE-Load gebiedsontwikkeling het initiatief om het verouderde centrumgedeelte van de gemeente Houten, beter bekend als ‘De Slinger Oost’, nieuw leven in te blazen. Insteek is om het masterplan met een cocreatieproces te ontwikkelen.

De gemeente Houten adviseert om samen met de Houtense Helden op te trekken. Dit is een stichting die bestaat uit diverse maatschappelijke organisaties die zich richten op gebruikers in het centrumgebied.

Voor we een plan kunnen ontwikkelen, voeren we eerst een marktanalyse, stakeholdersanalyse en een locatieanalyse uit. Deze onderzoeken vormen de basis voor een gefundeerde gebiedsvisie. We scherpen deze visie onder de titel ‘De Slinger Oost komt tot leven’ verder aan door klankbordsessies met de stakeholders uit het gebied te organiseren.

Op basis van de gebiedsvisie ontwikkelen we een massastudie om te onderzoeken hoe we alles ruimtelijk kunnen vertalen. Hierbij kijken we goed naar zicht-, loop en hoogtelijnen om dit deelcentrum op een juiste manier te koppelen met het hoofdcentrum.

Wat er nu nog uitziet als een verlaten en verpauperd centrumgebied, zal met het nieuwe ontwerp een ware stedelijke transformatie krijgen.

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"4500","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","rtl":"false"}