Transformatieproject

Het Spoor II

  • OpdrachtgeverVidès Transformatie & Ontwikkeling B.V.
  • ProjectteamVidès en De Wit architecten
  • ProjectomschrijvingProjectinitiatief herontwikkeling gebied Loerick VI

Het stuk perceel tegenover het kantoor van Vidès en De Wit-architecten ligt al geruime tijd braak. We nemen zelf het initiatief om te proberen om het perceel in ontwikkeling te brengen. Bij de planvorming houden we rekening met de toekomstige marktvraag en de al bestaande bebouwing in het gebied.

We werken diverse scenario’s uit die we vervolgens presenteren aan de gemeente Houten. De gemeente kiest er voor om de grond braak te laten liggen, omdat er nog een onteigeningszaak speelt in het gebied. Dat moet eerst worden afgerond.

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"4500","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","rtl":"false"}