Transformatieproject

JOINN!

  • OpdrachtgeverLoft2Live B.V.
  • Projectteam Vidès, De Wit architecten, Bouwonderneming Huurdeman, ·Nieman Raadgevende adviseurs, Atrivé, ·Pieters bouwtechniek, Van den Pol elektrotechniek, Oostendorp installatietechniek, Vastned, Propertyview.
  • ProjectomschrijvingTransformatie naar uniek all-in concept.
  • Project Website https://joinn.nl
  • Krantenartikelen

Het voormalig kantoor ‘De Spoorgaard’ in het centrum van Houten staat 6 jaar leeg. Tot 2013 bezit winkelbelegger Vastned deze locatie als strategische positie voor een eventuele uitbreiding van het huidige winkelcentrum. Deze uitbreiding komt niet van de grond en dus zoekt Vastned een exitstrategie voor deze locatie. Een bedrijfsmakelaar benadert Vidès om een transformatieconcept te ontwikkelen.

Eerst onderzoekt Vidès een woonscenario. Dit blijkt echter al snel onmogelijk vanwege een verhoogde geluidsbelasting op de gevel. De locatie ligt namelijk direct aan de spoorlijn Den Bosch-Utrecht.

 

Vervolgens zoekt Vidès naar een concept waarbij deze verhoogde geluidsbelasting geen problemen geeft. We komen uit bij de functie van hotel. Om een gezonde hotelexploitatie mogelijk te maken blijken er alleen te weinig kamers gerealiseerd te kunnen worden. Vidès onderzoekt een short/long stay hotelconcept en dit blijkt wel haalbaar.

We werken dit vernieuwende concept uit en presenteren dit aan de gemeenteraad. Deze stemt vervolgens unaniem in met de transformatieplannen.

Na aanvullend marktonderzoek breiden we dit concept nog verder uit met vergaderzalen. Een café-restaurant vormt het sociale hart van dit transformatieconcept. Vidès doopt het concept om tot JOINN! Dit is een combinatie van het Engelse woord voor samenkomen (join) en voor herberg (inn). Precies wat het projectteam met dit project wilde bereiken: de realisatie van een herberg 2.0.

Financiering vinden we via private equity. De locatie wordt in 2013 aangekocht. We bereiden alles zorgvuldig voor. Zowel het exterieur als interieur wordt volledig uitontworpen. Daarna volgt een intensieve kantoortransformatie waarbij we het pand in opdracht van de investeerders direct verduurzamen van label C naar label A+. Vidès verzorgt de volledige bouwdirectie, de begeleiding van de inrichting en zorgt er voor dat de locatie gebruiksklaar is. De deuren van JOINN! openen in november 2015.

Momenteel onderzoeken we een vervolg van het JOINN!-concept naar andere steden.

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"4500","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","rtl":"false"}