Nieuwsbericht

Vidès futureproof!

  • OpdrachtgeverOntwikkelingsmaatschappij Het Spoor B.V.
  • ProjectteamProjectteam
  • Projectomschrijvingdsa

In maart 2019 vierden we het 10-jarig bestaan van Vidès transformatie & ontwikkeling. Een mooi moment om terug, maar vooral ook vooruit te kijken. Dit met als centrale vraag hoe wij als organisatie ook in de komende 10 jaar weer waarde kunnen toevoegen aan de samenleving.

Klimaatverandering en circulariteit hebben al geruime tijd onze oprechte aandacht. In de afgelopen 10 jaar hebben we hier al een duurzame bijdrage aan geleverd met de realisatie van meerdere groene (her)ontwikkelingsprojecten en concepten. Aangezien de bouw- en vastgoedsector ruim één derde van onze schaarse grondstoffen verbruikt en zorgt voor 40% van onze totale afvalproductie, blijft er nog een hele weg te gaan. Wij willen als creatieve en relatief jonge speler binnen het ontwikkelingsvak een voorbeeldfunctie blijven spelen. Dit om de traditionele ‘mindset’ binnen vastgoedontwikkelend Nederland te veranderen.

Lineair versus circulair

In het afgelopen jaar hebben we ons gestort op het relatief nieuwe onderwerp ‘circulariteit.’ Onze huidige economie is lineair ingericht, wat wil zeggen dat we steeds nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien. Een circulaire economie gaat er vanuit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later. Hier gaat het dus om o.a. het sluiten van materiaalkringlopen, het gebruiken van hernieuwbare materialen en het reduceren van afval. En hierin blijkt al veel meer mogelijk te zijn dan we denken, zonder hierbij in te leveren op comfort.

Nieuwe visie, naam en huisstijl

Omdat ons team de circulaire denkwijze volledig onderschrijft en wij geloven dat de enige (gezonde) toekomst voor de wereld gebaseerd is op circulariteit, hebben we besloten een aantal belangrijke wijzigingen in onze organisatie door te voeren. Om te beginnen hebben we onze visie opnieuw vastgesteld. Deze circulaire visie, onze ‘why’, luidt dat we de aarde gezond willen houden, zodat we deze met een goed gevoel kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Dit willen we doen door het ontwikkelen van innovatieve circulaire bouwconcepten. Omdat deze nieuwe visie zo specifiek is, vonden we de huidige naam van ‘Vidès transformatie & ontwikkeling’ niet meer de lading dekken. Vandaar het besluit om onze naam om te dopen tot: ‘Vidès circulaire (her)ontwikkeling’.

Circulair bouwconcept

Ook circulariteit is, net als dat duurzaamheid in de afgelopen jaren was, een containerbegrip. Om het concreet te maken, hebben we in eigen beheer een circulair bouwconcept ontwikkelt. We hebben het doel dit bouwconcept ook echt te gaan realiseren om te laten zien dat circulair ontwikkelen en bouwen de toekomst is.