Voor wie?

Wij willen impact maken. En dat doen wij voor verschillende partijen.

Gebruiker of bewoner

Het klinkt als een cliché, maar bij het (her)ontwikkelen of transformeren van een locatie draait alles om de uiteindelijke gebruiker of bewoner. Wij vinden dat een woning of kantoorpand een middel is om mensen energieneutraal, comfortabel, veilig en duurzaam te laten wonen of verblijven. Daarom stellen wij de wensen van eindgebruikers altijd centraal bij onze projecten. En of het nu gaat om bedrijven, starters, gezinnen, senioren, expats of mensen met een zorgbehoefte: wij luisteren naar de eindgebruikers en zorgen voor woningen en gebouwen die optimaal aan hun wensen voldoen.

Bekijk onze actuele projecten

Investeerders

Als u een vastgoedproject wilt realiseren, is er (risicodragend) kapitaal nodig. Daarom werkt Vidès al sinds haar start in 2009 samen met verschillende solide investeringspartijen. Daarbij gaat het om personen of bedrijven die onze circulaire visie en kernwaarden onderschrijven.

Uiteraard ontzorgen wij onze financieringspartners door het volledige (her)ontwikkelingstraject van initiatief tot oplevering te coördineren. Ook bieden wij investeerders mogelijkheden om deel te nemen in zowel koop-, huur- of exploitatiegebonden ontwikkelingsprojecten.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Klant aan het woord

Als investeerders zoeken wij een betrouwbare partner die transparant is in zijn aanpak; die ons zoveel als mogelijk ontzorgt en die tegelijkertijd de financiële, ontwikkelings-technische en duurzaamheidsaspecten integreert en bewaakt. Vidès is zo’n partij waarbij de persoonlijke aandacht zeer welkom is. De gedegen achtergrond en doortastende stijl van Luc de Wit en zijn team werkt inspirerend.

Drs. Joep Laeven, co-founder Laeven-Veltman BV

Grond- en vastgoedeigenaren

Heeft u te maken met leegstand of wilt u stoppen met uw bedrijf? Wilt u iets met uw perceel braakliggende grond? Onze creatieve en innovatieve ontwikkelaars, projectmanagers en architecten begeleiden elk (her)ontwikkelingstraject van initiatief tot oplevering. Zij zijn gespecialiseerd in marktonderzoek, (conceptuele) planvorming en creatieve concepten, circulair en energieneutraal bouwen, financiële en fiscale toetsing, PR en communicatie en LEAN-bouwbegeleiding. Zo profiteert u optimaal van onze kennis en kunde.

Circulair vastgoed ontwikkelen doen wij op eigen risico of in samenwerking met u als eigenaar. Natuurlijk nemen we daarbij altijd een eerlijke en reële grondwaarde als uitgangspunt.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Klant aan het woord

Onze vierjarige samenwerking met Vidès heb ik ervaren als open, betrokken en creatief. Kenmerkend vond ik de interactie tussen Vidès en de omliggende belanghebbenden en adviseurs. Verschillende gezichtspunten die uiteindelijk tot het beste resultaat leidden. Vidès in één zin: een bijzonder samenspel tussen creativiteit, synergie en innovatief denken.

C. Baas, bestuurslid H. Michaël Schalkwijk

Gemeenten

Bij gemeenten spelen meestal heel wat belangen als het gaat om de (her)ontwikkeling van (eigen) gronden en gebouwen. Denk aan gesloten coalitie akkoorden, (provinciale) taakstellingen, marktontwikkelingen, het creëren van duurzame en veilige woon- en werkomgevingen en de optimalisatie van grondopbrengsten.

Wij zorgen ervoor dat we met onze circulaire bouwconcepten aansluiten bij gemeentelijke beleidsdoelen. Daarbij besteden we veel aandacht aan het voortraject. Transparant en integer gaan we samen met u aan de slag om het project vorm te geven. Zo houden we de vaart erin en kan het project met minder risico’s tot stand komen.

Neem contact met ons op

Klant aan het woord

Ik heb het team van Vidès leren kennen als creatieve ondernemers die in tegenstelling tot traditionele ontwikkelaars met verrassend innovatieve oplossingen kwamen. Als wethouder heb ik twee vernieuwende projecten mogen openen: het Transformatieproject Wonen aan het Spoor en JOINN! dat is uitgegroeid tot een bekende ontmoetingsplek in Houten.

Michiel van Liere, wethouder gemeente Houten

Vides staat voor een open en creatieve organisatie. Altijd op zoek naar de mogelijkheden en oplossingen. De samenwerking is plezierig. Ze staan open voor nieuwe concepten en durven daar ook in te stappen met mooie resultaten.

Thomas van Elteren, gebiedscoördinator Utrecht-West

Omgeving

Met onze ontwikkelprojecten willen we meerwaarde creëren voor de omgeving. Circulariteit en duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol. Wij vinden daarbij dat de impact op de omgeving verder reikt dan alleen maar het plangebied. Met onze aanpak dragen we bij aan een leefomgeving waarin mensen een leven lang prettig kunnen wonen, werken en recreëren.

Benieuwd naar onze circulaire visie en wat onze projecten voor de leefomgeving doen? 

Lees hier meer